Witam na stronie firmy DROGJAR

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Częstochowskiej, specjalizacja "Technologia i Zarządzanie w Budownictwie".

Od 1998 roku pracowałem w wykonawstwie – Budownictwo drogowe na wszystkich szczeblach wykonawczych od Majstra Budowy do jednostki zarządzającej w Dużym Koncernie Drogowym, Od roku 2010 zająłem się prowadzeniem własnej firmy która ma się zajmować prowadzeniem nadzorów budowlanych, kontrolowaniem wykonywanych robót budowlanych, kierowaniem robotami związanymi z budownictwem jednorodzinnym kosztorysowaniem oraz sporządzaniem certyfikatów energetycznych obiektów budowlanych.

Początkowe moje zadania realizowane na stanowisku Majster budowy dróg, później jako Kierownik robót drogowych, a następnie już jako Kierownik Budowy. Uczestniczyłem w naradach koordynacyjnych z innymi branżami, między innymi branżą sanitarną oraz Wod-kan.

Pracowałem przy budowie takich obiektów jak "Przebudowa drogi krajowej 42 w miej. Działoszyn", Budowie Obwodnice Kleszczowa etapy I – II oraz przy wielu innych kontraktach. Obecnie jestem jednym z Inspektorów Nadzoru na budowie Autostrady A2 Styków – Konotopa długości 92 km.

Wieloletnie doświadczenie i udział w realizacji trudnych technicznie inwestycji okazały się skuteczną drogą do zdobycia UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz z ograniczeniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zapraszam do współpracy. Jarosław Zawodziński